Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach jest jednostką służby medycyny pracy. Swoją działalnością obejmuje teren województwa śląskiego.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: 
 1. Ośrodek prowadzi działalność orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych i szeroko rozumianą opiekę profilaktyczną nad pracującymi.
 2. Pacjent ze stosownym skierowaniem zgłasza się do Rejestracji, gdzie zakładana jest indywidualna dokumentacja medyczna, a następnie kierowany jest do lekarza, który może poszerzyć jego zakres o konsultacje specjalistyczne oraz badania dodatkowe.
 3. Kolejność przyjęć w dniu zgłoszenia ma charakter wyłącznie porządkowy.
 4. Pacjent przyjmowany do poradni winien posiadać:
  1) dowód tożsamości;
  2) skierowanie;
  3) wyniki badań dodatkowych związanych ze stanem zdrowia;
  4) dokumentację medyczną dotyczącą swego stanu zdrowia.
 5. Dokumentacja pacjenta do poszczególnych gabinetów lekarskich dostarczana jest przez pielęgniarkę.
 6. Lekarz na podstawie badania lekarskiego, wyników badań diagnostycznych oraz  konsultacji specjalistycznych  wydaje pacjentowi właściwe orzeczenie lub zaświadczenie. W przypadku  orzeczenia lub zaświadczenia negatywnego przekazywane jest ono drogą pocztową do osoby lub podmiotu wystawiającego skierowanie.
 7. Postępowanie diagnostyczno-orzecznicze w związku z podejrzeniem choroby zawodowej przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rozpoznawania i dokumentowania chorób zawodowych.

  

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

ul. Warszawska 42
40-008 Katowice

tel.: +48 (32) 259 88 59
tel./fax: +48 (32) 259 88 56

strona internetowa:
www.womp.info

e-mail:
sekretariat@womp.info

NIP: 9542260742
REGON: 270170649

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony